کودک درون

:: کودک درون


یادمه بچگیا وقتی سوار یه فرغون میشدم همچی ذوق میکردم که نگو.....


  وقتی ذوق میکنم  میشم  یه چیزی تو همین مایه هاحالا  منم و یه کودک درون که چن روزیه خیلی فعال شده


امروز بعد از مدتها ازم پورشه خواست..


خدا هیشکی رو شرمنده کودک درونش نکنه...
منبع : رفیق خاموشکودک درون
برچسب ها : کودک ,کودک درون

اگه بچه دار شدم ...

:: اگه بچه دار شدم ...

اگه در آینده بچه دار شدم و بچه م یه کار بدی کرد رنده ش میکنم..


ولی نه ...


حالا که خوب فکر میکنم می بینم روش خوبی برا تنبیه نیست...


اینجوری بچه هی میخواد کار بد انجام بده منم هی رنده ش کنم بهتر اینه که وقتی کار خوبی انجام داد رنده ش کنم
 

منبع : رفیق خاموشاگه بچه دار شدم ...
برچسب ها : رنده

عاشقتم:)

:: عاشقتم:)

نانوایی شلو غ بود و چوپان مدام این پا و آن پا می کرد..


نانوا به او گفت :تو چرا اینقدر نگرانی؟


گفت:گوسفندانم را رها کرده ام و آمده ام نان بخرم.


می ترسم گرگها شکمشان را پاره کنند..


نانوا گفت:چرا گوسفندانت را به خدا نسپرده ای؟


گفت:سپرده ام ,اما او خدای" گرگها" هم هست...


منبع : رفیق خاموشعاشقتم:)
برچسب ها :